وبسایت شخصی

محمدرضا حسینــــا

بازرگان و کارآفرین ایرانی عضو اتاق بازرگانی ایران کارآفرین جوان نمونه رئیس مجمع فعالین اقتصادی کشور عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان جوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شمس

اکنون که به فضل و کرم الهی، در آغاز یک دوره جدید از نهضت خدمت رسانی در عرصه تولید و چرخه اقتصادی در کشور عزیزمن قرار گرفته ایم.
در نظر داریم با حاکمیت مبانی عقلانیست و ایجاد تحول در عرصه های مختلف اقتصادی و نیز مدیریت هوشمندانه و عاملانه ضمن عمل به رسالت خویش با ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، موجبات رضایت حق تعالی و مردم شریف مان را فراهم آوریم.

ما در گروه شرکت های شمس، افق بلند مدتی داریم که بر اساس اصول و ارزش های قدرتمند “احترام به افراد، فرهنگ، محیط زیست و آینده جهانی” بنا گردیده است.

محمدرضا حسینا، فروردین 1402

مسئولیت اجتماعی

 

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم.
اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد.

ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.